دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: حضور و اجرای گروه سرود در مراسم 12بهمن ماه،سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به مهین عزیزمان ایران


عنوان خبرحضور و اجرای گروه سرود در مراسم 12بهمن ماه،سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به مهین عزیزمان ایران
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
شنبه 14 بهمن 1396 - 05:07:05

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/gep2/news.php?extend.478 )