دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: آقای دشتگرد پایه ی پنجم


عنوان خبرآقای دشتگرد پایه ی پنجم
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
شنبه 21 بهمن 1396 - 05:10:01

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/gep2/news.php?extend.483 )