دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: روز زمین پاک(باشعار نه پلاستیک،نه زباله)


عنوان خبرروز زمین پاک(باشعار نه پلاستیک،نه زباله)
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 - 07:03:32

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/gep2/news.php?extend.515 )