دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: آخرین روز سال تحصیلی دانش آموزان در سینما


عنوان خبرآخرین روز سال تحصیلی دانش آموزان در سینما
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
چهارشنبه 9 خرداد 1397 - 04:14:32

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/gep2/news.php?extend.526 )