عنوان خبر ضیافت افطار در کنار دانش آموزان
(شاخه: فعالیت های پرورشی)
ارسال شده توسط nasrollahi
شنبه 20 خرداد 1396 - 03:50:56

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmd1/news.php?extend.191 )