عنوان خبرعید دانایی مهر حسینی
(شاخه: فعالیت های آموزشی)
ارسال شده توسط nasrollahi
دوشنبه 10 مهر 1396 - 07:41:22

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmd1/news.php?extend.192 )