دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول: بازدید سرگروه های محترم آموزشی از دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)


عنوان خبربازدید سرگروه های محترم آموزشی از دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)
(شاخه: فعالیت های آموزشی)
ارسال شده توسط nasrollahi
سه شنبه 26 دي 1396 - 06:57:56

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmd1/news.php?extend.199 )