دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول: گوشه ای از فعالیت های جذاب آزمایشگاه


عنوان خبرگوشه ای از فعالیت های جذاب آزمایشگاه
(شاخه: فعالیت های آموزشی)
ارسال شده توسط nasrollahi
سه شنبه 26 دي 1396 - 06:58:43

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmd1/news.php?extend.200 )