عنوان خبردست سازه های دانش آموزان
(شاخه: معرفی آموزشگاه)
ارسال شده توسط nasrollahi
دوشنبه 14 اسفند 1396 - 03:47:59

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmd1/news.php?extend.207 )