دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول: آشنایی با صنایع دستی در اداره میراث فرهنگی


عنوان خبرآشنایی با صنایع دستی در اداره میراث فرهنگی
(شاخه: فعالیت های آموزشی)
ارسال شده توسط nasrollahi
شنبه 26 اسفند 1396 - 09:29:05

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmd1/news.php?extend.211 )