عنوان خبرتقدیم به معلمان عزیز
(شاخه: معرفی آموزشگاه)
ارسال شده توسط boraghaee
جمعه 15 ارديبهشت 1396 - 08:43:17

م_علم معدن جود وسخاوت
ع_لیم وناصح ودریای رحمت
ل_بش لعل است وگوهر می فشاند
م_را اورهنما هست سوی جنت     برقعیاین خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmp1/news.php?extend.176 )