عنوان خبرمجمع عمومی اولیا
(شاخه: انجمن اولیاء و مربیان)
ارسال شده توسط boraghaee
دوشنبه 24 مهر 1396 - 16:59:53

این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmp1/news.php?extend.188 )