عنوان خبرانتخابات شورای دانش أموزی
(شاخه: پروژه های دانش آموزی)
ارسال شده توسط boraghaee
جمعه 5 آبان 1396 - 16:05:42

این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmp1/news.php?extend.191 )