عنوان خبرجلسه ویژه اولباودانش آموزان نهم هدایت تحصیلی
(شاخه: انجمن اولیاء و مربیان)
ارسال شده توسط boraghaee
شنبه 13 آبان 1396 - 16:52:20

این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmp1/news.php?extend.192 )