عنوان خبرأزمون بزرگ علمی بسیج وپذیرایی
(شاخه: فعالیت های پرورشی)
ارسال شده توسط boraghaee
شنبه 13 آبان 1396 - 18:51:51

این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmp1/news.php?extend.193 )