عنوان خبرطرح دیداراولیاودبیران
(شاخه: فعالیت های آموزشی)
ارسال شده توسط boraghaee
جمعه 17 آذر 1396 - 06:10:54

این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmp1/news.php?extend.200 )