عنوان خبراردوی علمی بازدید کارخانه پلاستیک
(شاخه: فعالیت های پرورشی)
ارسال شده توسط boraghaee
سه شنبه 22 اسفند 1396 - 08:58:01

این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmp1/news.php?extend.209 )