»خبر
پیش دبستانی پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع) شهرستان بیرجند

جدید ترین ها

برنامه تغذیه سالم۱۷ آذر ۱۳۹۷

اجرای برنامه تغذیه سالم ( تخم مرغ) روز چهارشنبه 97/9/14  با کنفرانس نوآموزان در مورد خواص تخم مرغ و تخم

بیشتر

هفته بسیج گرامی باد۱۴ آذر ۱۳۹۷

بیشتر
  1. روابط عمومی
  2. آموزش
  3. پرورشی
  4. گالری تصاویر
برنامه تغذیه سالم

برنامه تغذیه سالم

نویسنده:مریم زرنگ

اجرای برنامه تغذیه سالم ( تخم مرغ) روز چهارشنبه 97/9/14  با کنفرانس نوآموزان در مورد خواص تخم مرغ و تخم بلدرچین در پیش دبستانی برگزار شد و در پایان همه ...

هفته بسیج گرامی بادهفته بسیج گرامی باد

برگزاری اولین جلسه و کارگاه آموزش خانوادهبرگزاری اولین جلسه و کارگاه آموزش خانواده

اولین کارگاه و جلسه آموزشی خانواده با ...

بازدید از پارک ترافیک واجرای واحد کار خیابانبازدید از پارک ترافیک واجرای واحد کار خیابان

در روز سه شنبه مورخ 97/9/6 نوآموزان ...

آرشیو دسته
برنامه تغذیه سالم

برنامه تغذیه سالم

نویسنده:مریم زرنگ

اجرای برنامه تغذیه سالم ( تخم مرغ) روز چهارشنبه 97/9/14  با کنفرانس نوآموزان در مورد خواص تخم مرغ و تخم بلدرچین در پیش دبستانی برگزار شد و در پایان همه ...

هفته بسیج گرامی بادهفته بسیج گرامی باد

برگزاری اولین جلسه و کارگاه آموزش خانوادهبرگزاری اولین جلسه و کارگاه آموزش خانواده

اولین کارگاه و جلسه آموزشی خانواده با ...

بازدید از پارک ترافیک واجرای واحد کار خیابانبازدید از پارک ترافیک واجرای واحد کار خیابان

در روز سه شنبه مورخ 97/9/6 نوآموزان ...

آرشیو دسته
برنامه تغذیه سالم

برنامه تغذیه سالم

نویسنده:مریم زرنگ

اجرای برنامه تغذیه سالم ( تخم مرغ) روز چهارشنبه 97/9/14  با کنفرانس نوآموزان در مورد خواص تخم مرغ و تخم بلدرچین در پیش دبستانی برگزار شد و در پایان همه ...

هفته بسیج گرامی بادهفته بسیج گرامی باد

برگزاری اولین جلسه و کارگاه آموزش خانوادهبرگزاری اولین جلسه و کارگاه آموزش خانواده

اولین کارگاه و جلسه آموزشی خانواده با ...

آموزش تصویری سوره مبارکه عصرآموزش تصویری سوره مبارکه عصر

آموزش تصویری سوره مبارکه عصر و بیان ...

آرشیو دسته
برنامه تغذیه سالم

برنامه تغذیه سالم

نویسنده:مریم زرنگ

اجرای برنامه تغذیه سالم ( تخم مرغ) روز چهارشنبه 97/9/14  با کنفرانس نوآموزان در مورد خواص تخم مرغ و تخم بلدرچین در پیش دبستانی برگزار شد و در پایان همه ...

هفته بسیج گرامی بادهفته بسیج گرامی باد

برگزاری اولین جلسه و کارگاه آموزش خانوادهبرگزاری اولین جلسه و کارگاه آموزش خانواده

اولین کارگاه و جلسه آموزشی خانواده با ...

بازدید از پارک ترافیک واجرای واحد کار خیابانبازدید از پارک ترافیک واجرای واحد کار خیابان

در روز سه شنبه مورخ 97/9/6 نوآموزان ...

آرشیو دسته
قالب وردپرس