موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام: نواختن زنگ انقلاب در دبستان امام حسین(ع) بیرجند eg.


عنوان خبرنواختن زنگ انقلاب در دبستان امام حسین(ع) بیرجند
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط admin2
سه شنبه 17 بهمن 1396 - 09:14:57

همزمان با سومین روز دهه مبارک فجر، با حضور کلیه کارکنان و دانش آموزان زنگ انقلاب دردبستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع) نواخته شد.این خبر از طرف موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام
( http://anvaar.ir/news.php?extend.198 )