موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام: «بهمن خونین جاویدان» نوای دلنشین نسل چهارم انقلاب eg.


عنوان خبر«بهمن خونین جاویدان» نوای دلنشین نسل چهارم انقلاب
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط admin2
سه شنبه 17 بهمن 1396 - 09:27:05

در ایام دهه فجر مدیران مدارس با برپایی جشن های مختلف علاوه بر آشنایی نسل چهارم انقلاب با تاریخ پیروزی انقلاب ، دانش آموزان را در اجرای برنامه های جشن و سرور شریک می کنند.این خبر از طرف موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام
( http://anvaar.ir/news.php?extend.199 )