مسائل و نکات مربوط به آموزش

مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

افتتاح مرکز یادگیری موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(…

ویدیوهای آموزشی همکاران

تدریس ریاضی اول ابتدایی عدد 1 خانم صدیقه شاهی   &nbs…

ویدیوهای آموزشی همکاران

        کلیپ زیبای دهه فجردانش آمو…

نظارت و بازدید معاونت آموزش موسسه از مدارس امام حسین(ع) شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(…

نظارت و بازدید معاونت آموزش موسسه از مدارس امام حسین(ع) شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(…

ویدیوهای آموزشی همکاران

تشکر  و قدردانی ویژه از زحمات همکاران محترم که امسال علاوه بر آموزش …

بازدید و نظارت معاونت آموزش از مدارس امام حسین (ع) شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(…

جلسه با مسئول مرکز مشاوره پیوند و مشاور مراکز بهزیستی استان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و اموزشی امام حسین سیدالشهد…

بازدید معاونت اموزش موسسه از روند آموزشی دبستان های پسرانه دوره اول و دوم امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین سیدالشهد…

بازدید و نظارت از مدارس امام حسین(ع) شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی اموزشی امام حسین سیدالشهدا(…