مسائل و نکات مربوط به آموزش

مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

محتوای پوشه کار همیار معلمان

دانلود محتوای پوشه کار همیار معلمان…

برنامه درسی و مواد درسی و ساعات کار هفتگی دوره ی ابتدایی

دانلود برنامه درسی هفتگی و مواد درسی و ساعات کار هفتگی دوره ی ابتدا…

برگزاری جلسه توجیهی همیار معلمان

جلسه توجیهی همیار معلمان و آشنایی با وظایفشان در طول سال تحصیل…

دانلود دفتر کار درس تربیت بدنی

با عرض سلا و احترام فایل الکترونیک دفترکار درس تربیت بدنی برای…

جزوه PDF راهنمای درس هنر

لینک دانلود جزوه PDF راهنمای درس هنر…

دانلود محتوای پوشه کار همیار معلمان

برگه شرح حال دانش آموز   شرح وظایف معلم  …

برگزاری کلاس های آموزشی بدو خدمت برای همیار معلمان

کلاس های آموزشی بدو خدمت برای همیار معلمان از تاریخ 1397/06/03 لغ…