Designed and implemented by Meysam Mezaghi nejad

افزوده شدن قابلیت نمایش فیش حقوقی در سامانه خدمت

۱۳۹۹/۱۰/۲۱

باسمه تعالی

  در جهت کامل شدن سامانه خدمت، واحد فناوری این مجموعه قابلیت دریافت و مشاهده فیش حقوقی

همکاران را در این سامانه ایجاد نموده است.

همکاران محترم با مراجعه به منوی فیش  حقوقی می توانند با انتخاب شماره حساب،سال و ماه مورد

نظر فیش حقوقی مربوطه را ببینید.