دبستان های پسرانه

دبستان های دخترانه

زنگ مقاومت با حضور جناب سرهنگ خبازی فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه،

✨نواختن زنگ وقف ✨نواختن زنگ مقاومت 🔸صبح امروز یکشنبه جشنواره دانش آموزی زنگ …

نمایش میدانی در مسیر ظهور

نمایش میدانی در مسیر ظهورواجرای سرود سلام فرمانده   کاری از…
tabas

loading map - please wait...

دبستان های پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع): 33.609862, 56.937718
دبستان های دخترانه امام حسین سیدالشهدا(ع): 33.610501, 56.939220