عنوان خبرالگوها و روشهای تدریس
(شاخه: آموزش ابتدایی)
ارسال شده توسط noras
شنبه 21 فروردين 1395 - 09:13:46


جهت دانلود و پاور الگوها و روشهای تدریس برروی دانلود کلیک کنید.

دانلود
این خبر از طرف معاونت آموزشی
( http://anvaar.ir/amuzeshi/news.php?extend.14 )