عنوان خبرشروع معاینات بینایی کلیه دانش آموزان توسط مربی بهداشت آموزشگاه
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 07:53:09


شروع معاینات بینایی کلیه دانش آموزان توسط مربی بهداشت آموزشگاه


این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.927 )