عنوان خبربرگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب " نقطه"
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
دوشنبه 30 بهمن 1396 - 07:49:16

برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب " نقطه"
اسامی برگزیدگان »
پایه دوم: 1- الناز مهرپور
2- هستی گازارپور
3-نازنین زهرا بارانی
4- سیده سلما طایفی
5- مهلا باقری
پایه سوم:
1- رضوان فروغی
2- آصفه خسروی
3- دیبا تبریزی
4- نیلوفر عجم
5- آیناز محمد زاده
6- ستایش رجایی
7- کیمیا گندمی
8- زینب دهقانی
9- سیده ریحانه موسوی
10- یگانه فرهادی
11- ستایش حسینی
12- ریحانه خونیکی
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.933 )