مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: آخرین روزهای سال تحصیلی 96 در آموزشگاه و روز بدون کیف و کتاب


عنوان خبرآخرین روزهای سال تحصیلی 96 در آموزشگاه و روز بدون کیف و کتاب
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
شنبه 26 اسفند 1396 - 07:02:36

آخرین روزهای سال تحصیلی  69  در آموزشگاه و روز بدون کیف و کتاب
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.939 )