عنوان خبرکارگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان به مناسبت روز دندانپزشکی خانم دکتر رضایی متخصص اطفال
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397 - 05:58:21

کارگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان به مناسبت روز دندانپزشکی خانم دکتر رضایی

این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.940 )