عنوان خبرکسب رتبه سوم تیمی شهرستان در رشته شطرنج توسط دانش آموزان مدرسه
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط
چهارشنبه 3 خرداد 1396 - 06:03:52


این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند
( http://anvaar.ir/bed2/news.php?extend.423 )