عنوان خبربرگزاری مسابقات قرائت و حفظ قرآن کریم در هفته قرآن
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط gholami
چهارشنبه 29 آذر 1396 - 15:45:02


مسابقه قرائت


مسابقه حفظ


این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره اول
( http://anvaar.ir/bep1/news.php?extend.313 )