عنوان خبرقرائت دعای سال تحویل و معنی آن به صورت شعر کودکانه در مراسم صبحگاه
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط gholami
شنبه 26 اسفند 1396 - 09:00:42

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره اول
( http://anvaar.ir/bep1/news.php?extend.356 )