عنوان خبربرگزاری نشست حلقه های صالحین به مناسبت حماسه نُه دی
(شاخه: بسیج)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 11 دي 1396 - 07:31:39


برگزاری نشست حلقه های صالحین به مناسبت حماسه نُه دیاین خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم
( http://anvaar.ir/bep2/news.php?extend.808 )