عنوان خبربرگزاری چهارمین جلسه شورای معلمان
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
سه شنبه 19 دي 1396 - 05:41:04


برگزاری چهارمین جلسه شورای معلمان
مورخ چهارشنبه 96/10/13
 
این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم
( http://anvaar.ir/bep2/news.php?extend.810 )