عنوان خبربرگزاری مسابقه کتابخوانی - مرحله آموزشگاه
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 20 فروردين 1397 - 04:28:40


برگزاری مسابقه کتابخوانی - مرحله آموزشگاه
 
این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم
( http://anvaar.ir/bep2/news.php?extend.889 )