»خبر
دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا(ع) دوره اول شهرستان بیرجند

جدید ترین ها

توزیع بسته های رزمایش مواسات و همدلی۱۳ خرداد ۱۳۹۹

رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه در واقع مرحمی شد بر دل‌های زخم‌خورده نیازمندان و محرومان که در روزگار سخت

بیشتر

توصیه های مدیر آموزشگاه قبل از شروع امتحانات پایه نهم۱۰ خرداد ۱۳۹۹

امتحانات پایه نهم با رعایت نکات بهداشتی از روز پنج شنبه مورخه 1399/3/8 به صورت حضوری برگزار شد. روز شنبه

بیشتر
  1. روابط عمومی
  2. آموزش
  3. پرورشی
  4. گالری تصاویر
توزیع بسته های رزمایش مواسات و همدلی

توزیع بسته های رزمایش مواسات و همدلی

نویسنده:وجیهه جعفری

رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه در واقع مرحمی شد بر دل‌های زخم‌خورده نیازمندان و محرومان که در روزگار سخت شیوع این ویروس کسب و کار خود را از دست ...

توصیه های مدیر آموزشگاه قبل از شروع امتحانات پایه نهمتوصیه های مدیر آموزشگاه قبل از شروع امتحانات پایه نهم

امتحانات پایه نهم با رعایت نکات بهداشتی ...

برنامه امتحانی نوبت دوم پایه نهمبرنامه امتحانی نوبت دوم پایه نهم

برنامه امتحانی نوبت دوم پایه نهم که ...

گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶

گندزدایی مدرسه در روز سه شنبه مورخه ...

آرشیو دسته
توصیه های مدیر آموزشگاه قبل از شروع امتحانات پایه نهم

توصیه های مدیر آموزشگاه قبل از شروع امتحانات پایه نهم

نویسنده:وجیهه جعفری

امتحانات پایه نهم با رعایت نکات بهداشتی از روز پنج شنبه مورخه 1399/3/8 به صورت حضوری برگزار شد. روز شنبه مورخ 10 خرداد 99 دومین امتحان پایه نهم برگزار گردید ...

برنامه امتحانی نوبت دوم پایه نهمبرنامه امتحانی نوبت دوم پایه نهم

برنامه امتحانی نوبت دوم پایه نهم که ...

گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶

گندزدایی مدرسه در روز سه شنبه مورخه ...

برگزاری جلسه شورای دبیران خردادماه ۱۳۹۹ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نکات بهداشتیبرگزاری جلسه شورای دبیران خردادماه ۱۳۹۹ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نکات بهداشتی

جلسه ی شورای دبیران خردادماه 1399 در ...

آرشیو دسته
توزیع بسته های رزمایش مواسات و همدلی

توزیع بسته های رزمایش مواسات و همدلی

نویسنده:وجیهه جعفری

رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه در واقع مرحمی شد بر دل‌های زخم‌خورده نیازمندان و محرومان که در روزگار سخت شیوع این ویروس کسب و کار خود را از دست ...

توصیه های مدیر آموزشگاه قبل از شروع امتحانات پایه نهمتوصیه های مدیر آموزشگاه قبل از شروع امتحانات پایه نهم

امتحانات پایه نهم با رعایت نکات بهداشتی ...

گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶

گندزدایی مدرسه در روز سه شنبه مورخه ...

برگزاری جلسه شورای دبیران خردادماه ۱۳۹۹ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نکات بهداشتیبرگزاری جلسه شورای دبیران خردادماه ۱۳۹۹ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نکات بهداشتی

جلسه ی شورای دبیران خردادماه 1399 در ...

آرشیو دسته
توزیع بسته های رزمایش مواسات و همدلی

توزیع بسته های رزمایش مواسات و همدلی

نویسنده:وجیهه جعفری

رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه در واقع مرحمی شد بر دل‌های زخم‌خورده نیازمندان و محرومان که در روزگار سخت شیوع این ویروس کسب و کار خود را از دست ...

توصیه های مدیر آموزشگاه قبل از شروع امتحانات پایه نهمتوصیه های مدیر آموزشگاه قبل از شروع امتحانات پایه نهم

امتحانات پایه نهم با رعایت نکات بهداشتی ...

برنامه امتحانی نوبت دوم پایه نهمبرنامه امتحانی نوبت دوم پایه نهم

برنامه امتحانی نوبت دوم پایه نهم که ...

گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶

گندزدایی مدرسه در روز سه شنبه مورخه ...

آرشیو دسته
قالب وردپرس