عنوان خبرآغاز ختم دسته جمعی قرآن کریم در ابتدای هفته قرآن و عترت و نماز
(شاخه: فعالیت های قرآنی)
ارسال شده توسط hosaynaee
يكشنبه 26 آذر 1396 - 05:20:04

دانش آموزان و معلمان دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) در ابتدای هفته " قرآن ، عترت و نماز" ختم دسته جمعی قرآن در صبحگاه را به مدت یک هفته آغاز کردند .
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.452 )