عنوان خبرسخنرانی مربی بهداشت برای دانش آموزان
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 27 آذر 1396 - 07:03:31


سخنرانی مربی بهداشت در صبحگاه برای دانش آموزان در مورد بهداشت فردی
.
.این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.458 )