عنوان خبریلدا
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
پنجشنبه 30 آذر 1396 - 05:19:51


نفسهای آخر پاییز است،باهم قدری مهربانتر باشیم...
یلدا مبارک... 
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.460 )