عنوان خبربررسی شناسنامه سلامت دانش آموزان
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 4 دي 1396 - 09:55:16


بررسی شناسنامه سلامت دانش آموزان و ارجاع پایه ی هفتم به مرکز بهداشت جهت معاینه ی پزشک
.
.
.
.این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.463 )