عنوان خبرکارگاه تست زنی
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 4 دي 1396 - 10:03:43


برگزاری کارگاه آموزش شیوه صحیح تست زنی
.
.
.
.این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.464 )