عنوان خبربرگزاری کارگروههای انجمن اولیاء و مربیان
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
چهارشنبه 20 دي 1396 - 06:25:45

با حضور تعدادی از والدین دانش آموزان عضو  کارگروههای انجمن اولیاء و مربیان،کارگروه های پرورشی،آموزشی و عمرانی انجمن تشکیل  و  اعضا نظرات خود را در خصوص موضوعات مطرح شده ارائه نمودند.
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.466 )