دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند: نشست کمیته های پژوهش و مقاله نویسی جشنواره نوجوان خوارزمی


عنوان خبرنشست کمیته های پژوهش و مقاله نویسی جشنواره نوجوان خوارزمی
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 06:01:05


نشست کمیته های پژوهش و مقاله نویسی جشنواره نوجوان خوارزمی با تدریس دبیر ادبیات سرکار خانم درمیانی برگزار گردید.
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.475 )