دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند: کارگاه آموزشی طرز درست نشستن و استفاده از کوله مناسب


عنوان خبرکارگاه آموزشی طرز درست نشستن و استفاده از کوله مناسب
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 06:29:08
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.476 )