دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند: برنامه های دهه فجر


عنوان خبربرنامه های دهه فجر
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 06:58:57

درایام دهه فجر برنامه های متنوعی با همکاری دبیران گروه معارف برگزار گردید.


این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.477 )