عنوان خبرقرائت قرآن توسط دانش آموزان به نیت اولین شهید مدافع حرم بیرجند(شهید مرتضی بصیری پور)
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 27 فروردين 1397 - 03:45:16

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.494 )