عنوان خبربازدید از محیط زیست
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
سه شنبه 21 آذر 1396 - 07:57:35

دانش آموزان سال یازدهم از موزه محیط زیست با محوریت انسان و ارتباط با محیط زیست دیدن کردند

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.305 )