دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم: تبیین انقلاب اسلامی و پاسخ به شبهات دانش آموزان توسط کارشناس


عنوان خبرتبیین انقلاب اسلامی و پاسخ به شبهات دانش آموزان توسط کارشناس
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
سه شنبه 24 بهمن 1396 - 05:22:39


این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.323 )