عنوان خبربرگزاری مسابقه انسان مسئول انسان محبوب
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 10:50:29

به مناسبت هفته تربیت اسلامی مسابقه انسان محبوب انسان محبوب با حضور قریب300 نفر از دانش آموزان متوسطه اول و دوم دختران در روز یکشنبه 13 اسفند در محل آموزشگاه برگزار گردید.
در این برنامه به کلیه دانش آموزان شرکت کننده هدایای فرهنگی تقدیم داده شد و در هفته زن به 30 نفر جوایز ارزنده اهدا خواهد شد.این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.329 )