دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم: برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی


عنوان خبربرگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 - 08:58:10


 

 
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.345 )